دانلود Retouching Academy – Master Dodge & Burn Video Course آموزش تیره و روشن کردن عکس

ساخت وبلاگ
چکیده : ابزار toning شامل ابزارهای dodge و burn می باشد. برای روشن , تر کردن , یک ناحیه از تصویر از ابز... با عنوان : دانلود Retouching Academy – Master Dodge & Burn Video Course آموزش تیره و روشن کردن عکس بخوانید :

ابزار toning شامل ابزارهای dodge و burn می باشد. برای روشن , تر کردن , یک ناحیه از تصویر از ابزار dodge و برای تیره , تر کردن , یک ناحیه از تصویر از ابزار burn می توانید استفاده کنید.

در دوره آموزش ,ی Retouching Academy – Master Dodge & Burn Video Course با آموزش , تسلط بر ابزارهای Dodge و Burn جهت تیره , و روشن , کردن عکس آشنا خواهید شد.

Loading...

اگر نسخه جدیدی از این عنوان منتشر شده، با فشردن دکمه زیر ما را مطلع کنید.

توضیحات: